Trajna Epilacija

Trajna epilacija pusirajucim svetlom ili IPL je jedna od najsavsenijih metoda za efikasnu i brzu trajnu epilaciju koja je priznata u svetu.

Uredjaj radi na principu svetlosti i to tako sto se izbacuje snop svetlosti veoma jakog intenziteta dužine trajanja koja varira od 20 do 40 msec i talasne dužine koja obuhvata opseg od 550 do 980nm.

Svetlost dospeva do korena dlake i spaljuje ga, medjutim kako je ciklus rasta dlake podeljen u 3 faze max efikasnost se postize samo u I-aktivnoj fazi koja se naziva i anagena faza. Nakon izvesnog vremena deo malja (koje su se u trenutku tretmana nalazile u II i III fazi rasta) ponovo izrasta pa se iz tih razloga ceo ciklus mora ponoviti a broj malja koje ponovo izrastu se smanjuje dok se ne postigne konačni efekat. Broj ponavljanja kao i vreme ponovnog izrastanja i vreme uspostavljanja konačnog efekta veoma zavise od karakteristika osobe koja je tretirana: boje malja, fototip koze, starosti osobe, metod kojim su malje ranije tretirane i mnogi drugi faktori.

Tamna boja koze apsorbuje emitovanu svetlost pa tada treba izbegavati rad, dok je bol najviše prisutan kod crvene boje: druge boje su reflektujuce ili promocive zbog cega svetlost lako dopire do korena koji se prilikom apsorbcije velike količine energije, samim tim brzo i lako zagreva i biva spaljen. Mikro kapilari koji snabdevaju koren dlake veoma su osetljivi na svetlost lampe cime se postize njihova koagulacija.

Copyrights VoxTrade © 2014